El Servei d'Orientació i Assessorament sobre Drogues del Consell Comarcal va atendre una vintena de casos el curs passat

2014-09-03 09:00

En el marc del Programa de Prevenció de Drogodependències que promou l'àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, aquesta setmana inicia un nou curs el Servei d'Orientació i Assessorament sobre Drogues (SOD), destinat a adolescents i joves de la comarca. 

Aquest servei, que durant el curs 2013-14 ha atès 21 casos, és un recurs de primera atenció especialitzat en orientar, assessorar i donar resposta a les diferents demandes d’informació, prevenció i atenció plantejades per adolescents, joves, adults, pares, mares i professionals de la comarca en relació a les drogues i a les conductes de risc. 

El SOD té com a finalitat oferir atenció personalitzada a qualsevol persona i especialment als joves, a les famílies i als professionals per l’assessorament en prevenció i intervenció en drogues i conductes de risc associades, de manera confidencial i gratuïta. Poden ser temes de consulta  sobre efectes i conseqüències del consum de drogues, recursos assistencials i orientació en casos de dificultats o problemes relacionats amb seu ús o abús, entre d’altres. 

El SOD es presta a les dependències de l’Àrea de Benestar, al segon pis del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, cada dimarts de 16 a 19h. Per poder accedir a aquest recurs només cal demanar hora al telèfon 972 677 050, o bé a través del correu electrònic sod@altemporda.cat. 

Aquest Servei s’emmarca en un dels objectius estratègics fixats pel Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-16 que es fixa reforçar els recursos de caràcter preventiu en l’àmbit de la salut per als adolescents i joves de la comarca i, més en concret, en promoure recursos específics que facilitin l’atenció i la informació en l’àmbit de la salut per als adolescents i joves de la comarca.

Lloc de cerca